Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek, námětů, návrhů, podnětů a stížností nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám vše vysvětlíme, ukážeme, případně pomůžeme s implementací.

Aleš Dynda, info@qr-platba.cz
Petr Dvořák, info@qr-platba.cz


Časté otázky

Lze zaslat platbu do zahraničí?

QR Platba je primárně určená pro jednorázové domácí platby v rámci ČR. Formát QR Platba sice technicky podporuje také SEPA platby, ale takové platby musí podporovat rovněž aplikace dané banky. Na zasílání plateb do zahraničí (včetně plateb na Slovensko) se tedy nelze spoléhat.

Jak lze při platbě na Slovensko zadat variabilní symbol?

V případě, že mobilní aplikace banky podporuje SEPA platbu (což je předpokladem zasílání plateb na Slovensko), lze variabilní symbol uvést ve formátu “/VS/XXXXXXXXXX” do poznámky platby. Tímto způsobem lze zadat všechny symboly platby, např. “/VS/XXXXXXXXXX/SS/XXXXXXXXXX/KS/XXXX”.

Lze zadat trvalou platbu?

QR Platba je primárně určená pro jednorázové platby v rámci ČR. Přesto, že formát QR Platba podporuje zakládání trvalých plateb, musí tuto funkčnost podporovat rovněž mobilní aplikace banky. Na funkčnost trvalých plateb se tedy nelze spoléhat.

Zadal jsem platbu přes QR kód, ale neodešla…

Zkontrolujte, zda platba není mezi čekajícími platbami. Do platebního QR kódu je možné zadata “datum splatnosti platby”, čili datum, ke kterému se má banka pokusit platbu provést. Některé systémy do tohoto pole vkládají “datum splatnosti faktury”, čili datum, do kterého musí být faktura uhrazena.