Grafický manuál

Pro jednoduchou a snadnou identifikaci je vhodné na platebních dokumentech všech výstavců uvádět QR kód jednotným způsobem. Díky jednotnosti zákazníci vždy spolehlivě poznají, že se jedná o QR platbu a nikoliv třeba o QR kód s odkazem na stránky výstavce a podobně.

Grafické provedení platebního QR kódu je co nejjednodušší a přitom dostatečně dobře odlišitelné od jiných typů QR kódů. Jeho základem je černá linka kolem samotného QR kódu a jeho tiché zóny s uvedením označení “QR platba” v dolní části. Rozměry všech prvků se řídí velikostí jedné “tečky” v QR kódu. Grafický manuál ke stažení [PDF, 510 kB].

QR platba - grafický manuál

Element Popis Rozměr, velikost, parametry
QR kód Vygenerovaný kód obsahující platební údaje Obrázek vygenerovaný dle standardu ČBA
„Tečka“ QR kódu = T Nejmenší element, ze kterého se skládá QR kód Velikost tečky určuje ostatní parametry; rozměr tečky = 1T
Tichá zóna Prázdná oblast kolem QR kódu 4T
Ohraničení QR kódu Čára kolem vnějšího okraje Tiché zóny Tenká černá čára – 1,5pt
Označení QR kódu Text „QR platba“ označující účel QR kódu Arial Bold, 16T x 4T, text “QR platba” je vertikálně zarovnaný pod hranu ohraničení a horizontálně na hranu QR kódu
Mezera označení Prostor na obou stranách mezi Označením QR kódu a koncem Ohraničení QR kódu 2T